POLEIS este un joc original de educație civică, care își propune învățarea și exersarea de competențe-cheie civice, precum și implicarea civică în comunitate a elevilor din ciclul primar și gimnazial, prin latura sa interactivă, competitiv-ludică și practică.

POLEIS (din gr. poleis=orase) presupune transformarea echipelor participante în Orașe aflate în competiție în cadrul unor probe realizate în clasă, în școală, în comunitate și online, pe platforma dedicată a jocului, www.poleis.ro.

Competitia Pilot – Ferentari 2018 se va desfășura în perioada septembrie-decembrie 2018 în cartierul Ferentari din București, în cadrul școlilor 147, 136 și 141, unde peste 300 de elevi vor forma trei echipe concurente. Evenimentul de premiere a școlii câștigătoare va avea loc în ultima săptămână de școală, înainte de vacanța de iarnă.

Platforma Poleis este o resursă deschisă care se adresează profesorilor de educație civică, profesorilor-diriginți și comunităților din toată țara, care pot iniția și organiza concursul Poleis ca o competiție între clase, școli etc. După încheierea ediției pilot, va fi publicată pe site-ul www.poleis.ro în secțiunea Organizatori un ghid de bune practici care îi va ajuta pe organizatorii jocurilor viitoare cu informații privind utilizarea platformei informatice, îndrumări de realizarea probelor etc.

Pentru a participa în joc, copiii se organizează în grupuri solidare (Orașele), pe principiul apartenenței (la aceeași clasă, școală etc.), urmând să treacă împreună anumite probe civice impuse de regulamentul jocului (pentru care primesc puncte de victorie), dar și prin acțiuni civice creative, independente, care le pot aduce puncte suplimentare. Jocul cuprinde astfel trei tipuri de probe: probe pe echipa obligatorii și probe pe echipa suplimentare (realizate in permietrul scolii/cartierului), precum și probe individuale (realizate online, pe platforma www.poleis.ro).

La începutul jocului, fiecare Oraș își desemnează Primarul, în urma unei campanii electorale și a unui vot electronic pe platforma www.poleis.ro. Primarul împreună cu echipa sa va coordona activitatea Orașului în joc, cu sprijinul coordonatorilor-profesori desemnati de organizator pentru fiecare scoala, a părintilor și a tuturor cadrelor didactice ce se vor implica in proiect (profesori-diriginti, etc.)

Realizarea probelor de joc va fi notată de către un juriu conform unei grile de jurizare.

Joc de educație civică!